Socialiseren & habitueren

Vind jij het proces van 'laten wennen aan' belangrijk of niet?

LATEN WENNEN AAN

‘Socialiseren & habitueren’; 2 werkwoorden die zwaar onderschat worden!

Nochtans belangrijk genoeg om er zelfs een fase in het leven van een hond naar te vernoemen. En toch vinden sommige mensen het niet nodig om er voldoende aandacht aan te schenken. De impact van een gebrekkige gewenning mag echter niet onderschat worden. Vaak is het resultaat dat de hond later angstig, agressief of onvoorspelbaar gedrag gaat vertonen en jammer genoeg leggen mensen dan niet meer de link met een gebrekkige socialisatie.

De socialisatiefase situeert zich in het leven van een hond tijdens de 4de levensweek en de 6de levensmaand. We splitsen deze fase dan nog eens op in een primaire fase of ook wel de 'positieve' fase genoemd en de secundaire socialisatiefase of 'angstfase' genoemd.  

Aangezien de socialisatiefase al vanaf de 4de levensweek begint, schuilt hierin ook al het antwoord waarom het beter is om een pup bij een betrouwbare fokker te kopen!

Tijdens deze periode is het van groot belang dat we onze pups méér dan de kans geven om te laten wennen aan. Toch maken we best een onderscheid tussen socialiseren & habitueren. Waarin zit dan juist het verschil?

SOCIALISEREN hier leren we onze hond dat hij de nabijheid van andere levende wezens: zowel mensen, als honden, als eventueel andere (huis)dieren, moet accepteren en moet leren om hiermee om te gaan. Lichamelijk contact is nodig, maar ook hier zijn grenzen. Als jij je pup toelaat dat hij tegen mensen mag opspringen om geknuffeld te worden, heb je later misschien een probleem omdat de hond denkt dat dit bij iedereen en te allen tijde mag.

HABITUEREN betekent gewenning door de pup stilletjesaan en meermaals te laten kennis maken met verschillende prikkels. De pup moet er niet op reageren en moet ze als het ware ook kunnen negeren. Deze prikkels kunnen bestaan uit voorwerpen (visuele prikkels), geluiden (auditieve prikkels), geuren (olfactorische prikkels) en uiteraard ook op een combinatie van alle drie. Voorbeelden hiervan zijn: vrachtwagens, fietsers, wapperende vuilniszakken, vallende etensbakken, onweer en vuurwerk en zelfs op andere levende wezens (ze moeten er echter geen band mee ontwikkelen). Het is belangrijk je hond te leren dat hij vlot en zonder reageren voorbij een wei moet kunnen passeren waarin schapen, koeien, paarden, … staan, zonder hierop te reageren. Vaak vergeten we dat onze pup de kans moet krijgen om te wennen aan dingen die wij als normaal aanschouwen. Denk daarbij aan stofzuiger, wasmachine, verschillende ondergronden, …

Tijdens het gewenningsproces proberen we ervoor te zorgen dat onze pup volop positieve ervaringen opdoet. Zeker tijdens de secundaire socialisatiefase (= angstfase) moeten we opletten dat onze pup geen negatieve ervaringen opdoet. Stel de pup wordt hardhandig vastgepakt door een kind, dan kan dit ervoor zorgen dat de hond later kinderen als negatief gaat aanschouwen en dat er eventueel met angst of met agressie op kinderen gereageerd gaat worden.

Door ervoor te zorgen dat de pup positieve ervaringen en positieve associaties kan leggen, zal hij leren dat onze grote leefwereld zo slecht nog niet is.

Geef je pup de kans om uit te groeien tot een zelfverzekerde, sociale en stabiele hond. Denk op voorhand goed na of je voldoende tijd kan vrijmaken om je pup de kans te geven om te laten wennen aan. Een pup kopen, thuis neerzetten, aan zijn lot overlaten en maar kijken wat er van komt, kan natuurlijk niet. Het zal je veel tijd en energie kosten om uiteindelijk die hond te krijgen die zowel voor jullie als de omgeving een plezier is om mee om te gaan.

Veel succes met het socialiseren van je pup!