Hoe introduceer je 2 voor mekaar vreemden honden aan mekaar op een veilige en leuke manier?

Een nieuwe hond aan onze roedel voorstellen. Het klinkt zo simpel, maar menig hondeneigenaar zal toch wel even in zijn haren krabben alvorens eraan te beginnen.

Bij deze enkele tips om de ontmoeting veilig te laten verlopen.

1)      Aangelijnd of niet?

Wij mensen hebben vaak de neiging om via de leiband te communiceren met onze hond. Als we een nieuwe hond moeten introduceren in onze roedel, willen we echter liefst één van de honden aanlijnen omdat we op die manier sneller kunnen ingrijpen mocht het fout lopen. Belangrijk is dan wel dat we werken met een iets langere lijn en dat we de aangelijnde hond ook de maximale lengte van de lijn laten gebruiken; de lijn moet dus slap hangen!

Twee goed gesocialiseerde honden die de hondentaal kennen, zullen makkelijker contact met mekaar leggen als ze niet aangelijnd zijn.

2) Geef ze de ruimte!

Honden die elkaar voor het eerst ontmoeten, lopen (als ze de kans hiertoe krijgen) liefst in een boogje naar mekaar toe. Honden zijn in wezen conflict vermijdende dieren en door een ommetje te maken, komen ze niet bedreigend over op de andere hond. Vaak zien we zelfs dat ze onderweg even pauzeren, wat snuffelen, om dan vervolgens verder te lopen. Ze kijken als het ware eerst even de kat uit de boom.

Best gaat deze eerste kennismaking door op één voor beide honden neutraal terrein. Zorg dat het terrein groot genoeg is, zodat beide honden de ruimte die ze nodig hebben, kunnen gebruiken.

Laat de kennismaking voorafgaan door een aangelijnde wandeling. Tijdens de voor beide honden aangelijnde wandeling kan je al observeren hoe de eerste reactie op elkaar is.

3) Hoe communiceert onze hond

Honden zijn keien in het lezen van lichaamstaal. Zij hebben echt maar korte tijd nodig om in te schatten hoe de ingesteldheid van de andere hond is. Belangrijk is dat je de lichaamstaal van je eigen hond goed kan interpreteren.

Onze hond heeft heel wat mogelijkheden ter beschikking om te communiceren:

ü      Lichaamstaal (houding van het lichaam – oren – staart – vacht - …)

ü      Akoestisch (blaffen – grommen – piepen – huilen - …)

ü      Olfactorisch (geuren: urinevlaggen – anaalklieren – feromonen - …)

4) Kalmerende en stress-signalen

Let bij de ontmoeting van 2 honden eens op of je volgende signalen kan zien:

·         Hoofd of lichaam wegdraaien à ik ga geen confrontatie met je aan

·         Langzaam bewegen à langzame bewegingen werken kalmerend – snelle beweging mogelijk bedreigend

·         Spelboog à door de voorpoten zakken in een gebogen houding en de staart gaat van  links naar rechts à wil je met me spelen? Zakt de hond echter door de voorpoten en blijven de poten stil staan, gecombineerd met naar onder of wegkijken; dan wordt de spelboog ingezet als kalmerend signaal!

    5) Verloopt het allemaal iets minder vlot

    Als de ontmoeting tussen 2 honden eerder gepaard gaat met: grommen, tanden laten zien, vacht borstelen, hoge houdingen,     uithalen, … laat het niet escaleren en beëindig de kennismaking. Vaak hebben wij mensen de neiging om op dat ogenblik te     schreeuwen, maar stemverheffing lokt juist vaak agressie uit. De hond voelt zich bevestigt in zijn gedrag!

    Ik gaf het hierboven al even aan; een goed gesocialiseerde hond is in principe een conflict vermijdend dier. Gaat de eerste     kennismaking goed, wil dat niet zeggen dat de nieuwe roedelgenoot al ingeburgerd is. Er zal enige tijd over gaan vooraleer hij of zij,     zijn of haar plaats in de roedel gevonden heeft. Het aanpassen kan tussen de 4 weken en de 4 maanden duren. Blijf daarom de eerste     tijd alert en geef elke hond de ruimte die hij of zij nodig heeft.

    Veel plezier met de nieuwe roedelgenoot!